Previous
Photo 10 of 513
Next
Egyptian Goose

Egyptian Goose
Whiteknights Lake, Reading, 6th February 2021
© Peter Gipson