Previous
Photo 13 of 523
Next
Egyptian Goose

Egyptian Goose
Whiteknights Lake, Reading, 3rd January 2022
© Peter Gipson